Nordsjö Tapetlim 15L

209,-

Vådrumslim til opsætning af vådrumstapet, glasfibervæv, etc. i våde rum.
Færdigblandet lim til opsætning af tapeter

Produktinformation

Beskrivelse

Underlaget skal være rent, fast, jævnt og tørt. Ujævnheder spartles med Nordsjö Vådrumsspartelmasse eller med cementspartelmasse, som slibes inden opsætning. Følg materialefabrikantens anvisninger. Påfør limen jævnt på underlaget, og ikke på større flader end der kan monteres vægbeklædning indenfor 15-30 minutter afhængigt af underlag, temperatur og luftfugtighed. Montér i våd lim på sugende underlag, og ved sen vådlimning på tætte underlag. Tryk omhyggeligt beklædningen fast og pres al luft ud. Fuger tætnes iflg. materialefabrikantens anvisninger. Rummet må ved sugende underlag tidligst tages i brug efter 2 døgn, ved tætte underlag tidligst efter 7 døgn. Glasvæv kan overmales efter 24 timer OBS: Følg tapet-leverandørens anvisninger til opsætning af tapetet. Fjernelse af lim: Overskydende lim fjernesstraks efter opsætning med vand og en fugtig opvredet svamp.

Yderligere information
Mængde

15L

Attachment